Sonect

Unieke service, nieuwe klanten bij de handelaars.

Le service de retrait d’espèces
chez les commerçants​

De service voor het opnemen van cash geld bij retailers

Avec l’application Sonect, il est désormais possible de retirer des espèces directement chez les commerçants de proximité.

Plus besoin de se rendre en agence ou de chercher un distributeur de billets, l’application transforme la caisse du commerce en ATM virtuel. Dans le but de maintenir l’accès aux espèces, notamment dans les zones privées d’agence bancaire, le Groupe Loomis développe et investit constamment dans des solutions innovantes à l’image de la fintech Sonect.

Met de Sonect-applicatie is het mogelijk om rechtstreeks contant geld op te nemen bij lokale handelaars.

Het is niet nodig om naar een bankfiliaal te gaan of een geldautomaat te zoeken: deze applicatie verandert de kassa van de winkel in een virtuele geldautomaat. Om de toegang tot cash mogelijk te houden, met name in gemeenten waar de bankautomaten volledig zijn verdwenen, is de Loomis Group voortdurend bezig met ontwikkelingen en investeringen in innovatieve oplossingen zoals Sonect fintech.

Sonect

Un service unique,
de nouveaux clients en boutique

Les espèces disponibles
partout,
tout le temps

Le service de retrait d’espèces chez les commerçants​

Avec l’application Sonect, il est désormais possible de retirer
des espèces directement chez les commerçants de proximité.

Plus besoin de se rendre en agence ou de chercher un distributeur de billets,
l’application transforme la caisse du commerce en ATM virtuel.
Dans le but de maintenir l’accès aux espèces, notamment dans les zones
privées d’agence bancaire, le Groupe Loomis développe et investit
constamment dans des solutions  innovantes à l’image de la fintech Sonect.

Waarom kiezen voor Sonect ?

So efficient :
Commerçants, consommateurs, banques, collectivités locales…
tous plébiscitent Sonect

Efficiëntie:
Handelaren, klanten, banken, lokale overheden… iedereen verkiest Sonect

Voor de klanten
=
vrije toegang tot cash

Cash geld is nog steeds beschikbaar, ook in gemeenten waar geen bankfiliaal is. Download gewoon de mobiele Sonect app en ga naar uw dichtstbijzijnde partnerwinkel om geld op te nemen. Soms kan u zelfs profiteren van productpromoties.

Voor de retailers
=
nieuwe bron van inkomsten

Toename van winkelbezoeken, verhoging van klantenloyaliteit, commissies op elke transactie, ontwikkeling van loyaltyprogramma’s met Sonect … Door consumenten een nieuwe mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot contant geld, ontwikkelen handelaars hun bedrijf en inkomsten.

Voor de banken
=
lagere kosten, verhoogde klanttevredenheid

Door contant geld te verdelen zonder een geldautomaat, kunnen banken hun fysieke locatie verkleinen en het beheer van cash bij de filialen verminderen. Dankzij Sonect beperken ze hun kosten en vergemakkelijken ze de toegang tot contant geld voor hun klanten.

Lokale overheden
=
betere relaties met de burgers

De Belgen houden van contant geld! De sluitingen van bankfilialen en de moeilijkheid om geld op te nemen, zorgen ervoor dat burgers zich ontevreden voelen. Door de ontwikkeling van de Loomis- en Sonect-netwerken te bevorderen, garanderen gemeenschappen de toegang tot geld en stimuleren ze de lokale economie.

Hoe werkt het?

De applicatie die de retailer dichter brengt bij zijn klanten

1

Downloaden
De klant en de handelaar downloaden de Sonect-applicatie en maken hun accounts aan.

2

Een afhaalpunt selecteren
De klant kiest een winkel en selecteert het bedrag dat hij wil opnemen.

3

Scannen
In de winkel scant de handelaar de barcode op de smartphone van de klant.

4

Crediteren
Sonect debiteert de klant en crediteert de bankrekening van de handelaar.

5

Valideren
De handelaar accepteert het opnameverzoek.

6

Afhalen
De handelaar overhandigt het geld aan de klant.

1

Télécharger
Le client et le commerçant téléchargent l’application Sonect et créent leurs comptes.

2

Sélectionner un point de retrait
Le client choisit une boutique et sélectionne le montant des espèces qu’il souhaite retirer.

3

Scanner
En boutique, le commerçant scanne le code barre sur le smartphone du client.

4

Créditer
Sonect débite le client et crédite le compte bancaire du commerçant.

5

Valider
Le commerçant accepte la demande
de retrait

6

Retirer
Le commerçant remet les espèces au client.

Comment ça marche ?

Aussi facile
qu’une commande en ligne

L’appli qui (re)connecte le commerçant avec ses clients

1

Télécharger / Le client et le commerçant téléchargent
l’application Sonect et créent leurs comptes.

2

Sélectionner un point de retrait / Le client choisit une boutique et sélectionne le montant des espèces qu’il souhaite retirer.

3

Scanner / En boutique, le commerçant scanne
le code barre sur le smartphone du client.

4

Créditer / Sonect débite le client et crédite
le compte bancaire du commerçant.

5

Valider / Le commerçant accepte la demande de retrait

6

Retirer / Le commerçant remet les espèces au client.

Meer weten?