Continuity 360

Optimaal en continu beheer van de geldstromen

La logistique et le recyclage fiduciaires intelligents

Intelligent vervoer en recyclage van cash

Continuity werd als recyclageservice ontwikkeld voor de banken om in te spelen op de recente evolutie op het gebied van de cashlogistiek.
 

Uitbesteding van cash management door banken, handelaars, geleverd en opgehaald door agenten… Het bankfiliaal is niet langer het epicentrum van de geldstromen. Het cashcenter is nu als hart van de CIT-dienstverlening, de beste uitgebalanceerde plaats voor inkomende en uitgaande stromen, de perfecte plek om fondsen te recycleren.

L’offre de recyclage bancaire Continuity a été développée pour accompagner les récentes évolutions de la logistique fiduciaire.

Externalisation de la gestion des espèces par les banques, commerçants livrés et collectés
par les transporteurs… L’agence bancaire ne constitue plus l’épicentre de la circulation
des espèces. Situé au cœur de la logistique fiduciaire, le centre fort est désormais le lieu
du meilleur équilibre des flux entrants et sortants, l’endroit idéal pour recycler les fonds.

Continuity 360

Gestion des flux optimisée en continu

Les espèces disponibles
partout,
tout le temps

La logistique et le recyclage fiduciaires intelligents

L’offre de recyclage bancaire Continuity a été développée
pour accompagner les récentes évolutions de la logistique fiduciaire.

Externalisation de la gestion des espèces par les banques, commerçants livrés et collectés
par les transporteurs… L’agence bancaire ne constitue plus l’épicentre de la circulation
des espèces. Situé au cœur de la logistique fiduciaire, le centre fort est désormais le lieu
du meilleur équilibre des flux entrants et sortants, l’endroit idéal pour recycler les fonds.

Waarom kiezen voor Continuity 360 ?

Efficiënter beheer van de geldstromen

Un mode de gestion
des flux plus efficient​

Het juiste evenwicht van de geldstromen

Ideaal gepositioneerd tussen retail en banken, beheerst Loomis perfect de balans tussen het binnenkomende en buitengaande cash geld en biedt zo het meest geschikte voorstel om fondsen te recycleren.

Nationale dekking

Vanuit haar drie cashcenters organiseert Loomis unieke recyclage oplossingen voor de banken en Nationale Banken in België.

ehomologeerde technische tools en opgeleid personeel

Opgeleide experten, hardware en software tools, interne opleidingen… Dankzij deze uitgekiende investeringen zorgt Loomis voor continuïteit in de cash cyclus door middel van recyclage. Onze infrastructuur is gehomologeerd door de Nationale Bank van België.

Synergie en vermindering van kosten

Audits, opleidingen, stock- en machinemanagement… Geen nood meer aan individuele investeringen voor de banken. De centralisering van de recyclage-activiteiten bij Loomis zorgt ervoor dat manuele verwerkingskosten in de agentschappen verdwijne.

Hoe het werkt ?

Comment
ça marche ?

De logische uitbreiding van de geldverwerkings activiteit

Meer weten?